Velkommen!

Dette er pårørendes nettsted for innstilling og tilpassing av Memas-systemet.

Her kan du tilpasse brukerens Memas-nettbrett slik at det er i samsvar med brukerens behov. Her kan du lett endre nettbrettets utseende, og velge tjenester og funksjoner for nettbrettet.

Vennligst logg inn med brukernavnet og passordet som du opprettet da du kjøpte Memas.

Dersom du ikke lenger har brukernavn og passord, kan du kontakte Brukerstøtte (e-post: support@mylifeproducts.no)

Vi vil da sende deg kjøpsbekreftelsen på nytt så snart som mulig. Vennligst oppgi navn på kjøper og bruker i e-posten.

Dersom du ennå ikke har kjøpt Memas, gå til www.mylifeproducts.no


Mylifeproducts AS, www.mylifeproducts.no, e-post: support@mylifeproducts.no, telefon: + 47 926 31 425